Nenalezeno!

cz en

Příprava dat


PŘIPRAVTE SVÁ TISKOVÁ DATA SPRÁVNĚ


Naším cílem je bezchybně a profesionálně vyrobená zakázka. Proto je nutné před předáním zakázky do výroby tisková data řádně připravit.
Bez správně připravených tiskových dat není možné zahájit výrobu. 


ZASÍLÁNÍ

 • Pro předání velkoobjemových tiskových dat (nad 10MB) použijte filehostingové servery (uschovna.cz, wetransfer.com), zásilky NEHESLUJTE
 • Pro předání menších tiskových dat (do 10MB) můžete poslat e-mailem,
 • V obou případech vždy před odesláním archivujte do souboru .rar, .zip, archivy NEHESLUJTE


PODPOROVANÉ FORMÁTY
- KARTONÁŽ POP/POS


OTEVŘENÁ DATA neakceptujeme jako tiskový soubor, preferujeme tisková PDF
 

 • při použití otevřených dat účtujeme poplatek za zpracování a export z Vašich otevřených dat, dle ceníku níže
 • námi exportovaná data Vám pošleme před výrobou na schválení. 
 • věnujte poté důkladnou pozornost kontrole dat před výrobou, zejména zda jsou všechny uvedené texty, adresy a ostatní údaje správné a úplné, zda odpovídá celková podoba a barevnost požadavkům, případně další vlastnosti specifické pro danou zakázku.


Přijímáme TISKOVÁ PDF, připravená za podmínek:

 • standard PDF/X-1a:2001 (verze 1.3, Acrobat 4)
 • barevný režim CMYK. Případně PANTONE (specifikujte v požadavcích)
 • preferované měřítko 1:1, pouze při nadměrných reprodukcích 1:2, 1:10
 • bez vložených barevných profilů
 • přesah min. 10mm (odchylka grafiky od ořezu a výsekové formy může být až 10mm)
 • v tiskovém PDF dodržujte použití přímých barev u linek výseku: CUT (výsek) a BIG (ohyb), HALFCUT (nařezání), v případě popisků i NOTE (poznámky) ve všech případech musí být zachované nastavení přetisků konstrukčních linek.
 • doporučujeme kontrolu správnosti nastavení přetisků v grafice (pozor na přetisk bílou, používat na černé texty)
 • s ořezovými značkami - musí odpovídat čistému formátu
 • ve všech případech nejsou nutné soutiskové značky,barevné pruhy a popisky informací o stránce
 • rastry v minimálním bodovém rozlišení pro daný rozměr (viz níže DOPORUČENÉ ROZLIŠENÍ RASTRŮ)
 • při tvorbě složitých výsekových tvarů je nutné se řídit technologickými pravidly (v případě potřeby s optimalizací tvarů pomůžeme)
 • Ve vícestránkévm PDF je nutné dodržet správné nastavení pageboxů (trim,media,art,bleed box), v případě že namáte zkušenosti s nastavováním pageboxů, dodávejte pouze  jednostránkové PDF
 • Vícestránkové PDF musí obsahovat stranu pouze s grafikou, stranu pouze s konstrukčními linkami a stranu s grafikou překrytou konstrukčními linkami (dbejte aby případné změny byly na všech stranách provedeny stejně)
 • Pro lepší přehled, prosím, dbejte na srozumitelné pojmenování PDF souborů
 • S rozvahou používejte složité vektorové ilustrace, spíš se jim vyhněte, kde nejsou nutné. Aby se zbytečně neprodlužovala doba zpracování zakázky, je vhodné použít vektory pouze v místech kladoucí důraz na ostrost a kvalitu provedení, nejčastěji jde o loga a texty, v méně náročných místech vektorové grafiky raději rastrujte do odpovídajícího DPI.


Př:
RIPu bude delší dobu trvat zpracovat cca 900 vektorových objektů v pozadí než vektorové objekty pouze v textech a logu. V příkladu autor vytvořil vektorovou ilustraci zdánlivě jednoduchého pozadí ale ve své konstrukční podstatě jde o velmi složitou kombinaci mnoha tvarů, prolnutí a jiných efektů. Při zpracovávání je jednodušší "popsat" chování jednoho objektu během několika vteřin než se snažit "popsat" chování a vztahy stovek objektů v řádech několika minut.
RIP

volitelné:

 • TIP: v Illustratoru pro lepší přehled tahy CUT umístit do jedné vrstvy, tahy BIG do jiné samostatné vrstvy, stejně tak grafiku oddělit od výseků a ohybů do zvláštní vrstvy. Pro automatické vložení přímých barev, vrstev a následné rozdělení do odpovídajících vrstev použijte tyto námi vyvinuté SKRIPTY PRO ILLUSTRATOR  právě pro účely zachování přímých barev výseků, ohybů a jejich správnou distribuci do vrstev.


PODPOROVANÉ FORMÁTY - REKLAMNÍ PŘEDMĚTY


LOGA - vektory

 • loga a jejich varianty ve vektorových (křivkových) formátech souborů (AI, CDR, EPS, PDF)
 • zašlete logomanuál s vybranými nebo kompletními variantami log
 • v případě že nemáte LOGOMANUÁL se všemi specifikacemi a variantami log, je nutné dodat níže uvedené:
- pokud je logo navrženo i v přímých barvách, s určením PANTONE barev, jinak především CMYK, nikoliv RGB
- pokud logo obsahuje text, tento text musí být také převedený na křivky

FOTKY - rastry

 • nejlépe v bezztrátovém formátu TIFF, PSD popř. ve ztrátovém formátu JPG
 • v minimálním bodovém rozlišení na daný rozměr (obvykle 300DPI)
 • POZOR, bodové rozlišení udavá mantinel kvality do určitého rozměru, je rozdíl mezi fotkou na nálepku 3×3cm ve 300DPI a fotkou na A3 ve 300DPI. Více níže v DOPORUČENÉ ROZLIŠENÍ RASTRŮ
 • v barevném prostoru CMYK


GRAFIKY - mohou obsahovat jen rastry nebo kombinace rastrů (fotek), textů a křivek

 • preferujeme tisková PDF v režimu barev CMYK a verzi 1.3 (Acrobat 4)
  (minimalizuje vznik chyb, nepodporuje průhlednost)
 • otevřená data neakceptujeme jako tiskový soubor, pouze jako zdroje pro námi zpracované grafické návrhy
 • v tiskovém PDF veškeré obrazy a fotky v minimálním bodovém rozlišení pro daný rozměr (obvykle 300DPI,  více niže DOPORUČENÉ ROZLIŠENÍ RASTRŮ)
 • v tiskovém PDF texty převedené na křivky nebo s vloženými použitými fonty
 • v tiskovém PDF obsahujicí přechody, stíny a průhlednosti musí být tyto efekty sloučeny (součást standardu PDF X-1a-2001)
 • v tiskovém PDF přesah min. 5mm pouze s ořezovýma značkama


DOPORUČENÉ ROZLIŠENÍ RASTRŮ


Orientační přehled doporučených rozlišení v závislosti na pohledové vzdálenosti.
Tato rozlišení nejsou podmínkou ale doporučením, berte na vědomí, že při nedodržení těchto doporučení se může razantně snížit kvalita tiskoviny (neostrost, pixelovatost)


Obecně by rozlišení nemělo zbytečně převyšovat ani ponižovat záměr, př: použití rozlišení 600DPI na leták jen zvyšuje objem dat a dobu jejich zpracování, naopak použití rozlišení 100DPI výrazně snižuje kvalitu tiskoviny, když je pro tento záměr vzhledem k pozorovací vzdálenosti nejvhodnější použití 300DPI 

 • velmi malá vzdálenost - 300 a více DPI
 • 1 až 5m - 150 až 300 DPI
 • 5 až 10m - 100 až 150 DPI
 • 10 až 100 m - 80 DPI


OPRAVY DAT PRO TISK


 • V případě nesprávně dodaných dat zašleme e-mailem výpis s oznámením o chybách, které je nutné opravit, aby data byla přijata jako korektní pro tisk.  Tento výpis předejte svému grafickému oddělení
 • Pokud se oprava dat zdrží, je nutné počítat s posunutím termínu expedice!! Vždy záleží na typu zakázky, rozsahu a ne/kvality dodaných dat, časovém prostoru na opravu s ohledem na expediční termín.
 • Opravená data zašleme k odsouhlasení.
 • Odsouhlasením opravených dat klient přebírá plnou zodpovědnost za správnost všech uvedených textů, adres a ostatních údajů, celkovou podobu a barevnost.


Za opravy účtujeme 450 Kč za každou započatou hodinu práce.